ogłoszenia nowy sącz pracaKredyt bankowy obrotowy jako źródło finansowania

zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Kredyt obrotowy stanowi źródło finansowania w zakresie bieżącej

działalności firmy i związany jest z finansowaniem prowadzonej działalności

gospodarczej. Ze względu na opisane już w rozdziale II podejście sektora

finansowego do firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw powoduje, że

finansowanie działalności ze środków jest utrudnione, jednak nie zmienia to

faktu, że przynajmniej część firm działających już na rynku przez dłuższy czas

korzysta z finansowania ze źródeł obcych. Jak stwierdza A. Skowronek

„przedsiębiorstwa małe partycypują w ok. 17% całości zobowiązań sektora

ogłoszenia bielsko przedsiębiorstw, ale ich udział w kredytach wynosi tylko 13%. To również

potwierdza fakt, że małym przedsiębiorstwom trudniej pozyskać kredyt niż

dużym i średnim”46

.

Ze względu na kwestie formalne by otrzymać kredyt obrotowy

przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków związanych z uwiarygodnieniem

swojej zdolności kredytowej, a także wykazaniem, że otrzymane zobowiązania

finansowe będzie on w stanie spłacać. Podstawowymi warunkami dla

przyznania kredytu dla firmy z sektora MSP jest47:

 Przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej projektu i wykazanie

jego ekonomicznej opłacalności.

 Potencjalny kredytobiorca powinien mieć zdolność kredytową tj. zdolność

od obsługi zobowiązań kredytowych: spłaty rat kapitałowych i odsetek.

 Podstawą do oceny zdolności kredytowej jest przedłożenie informacji o

badaniach rynkowych. Powinny one potwierdzać możliwość realizacji w

przyszłości przychodów i wpływów na odpowiedni wysokim poziomie.