Thông tin phòng khám đa khoa Thiên Hòa lừa đảo hoàn toàn là lời bịa đặt