finansowanie działalności głównie z zatrzymanego zysku nie wynika wyłącznie z polityki prowadzonej przed przedsiębiorcę, ale w dużej mierze z problemów związanych z pozyskiwaniem kapitału obcego. Biorąc pod uwagę opinie instytucji finansujących trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że kapitał obcy inwestując w daną firmę chce mieć gwarancję rentowności i odzyskania zainwestowanych pieniędzy co jest niemożliwe bez wykazania zysku elektronika netto, który może stanowić podstawę inwestycji. Dodatkową zaletą kapitału własnego jest fakt, że „pozyskiwany kapitał własny nie ma określonego terminu tanie opony zimowe zwrotu, ani nie są z nim związane żadne sztywne płatności na rzecz właścicieli. Jego wykorzystanie przez przedsiębiorstwo nie powoduje ekspozycji na ryzyko niewypłacalności. Kapitał własny jest bezpiecznym źródłem finansowania przedsiębiorstwa. Zapewnia stabilizację finansową i ułatwia utrzymanie płynności finansowej”36. Podobną opinię wyraża J. Grzywacz, który w kwestii finansowania z zatrzymanego kapitału stwierdza, że „zysk netto jest uważany za podstawowe źródło finansowania przedsiębiorstwa- zarówno w działalności bieżącej, jak i rozwojowej, zaś zdolność jego pomnażania sprzyja podnoszeniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Finansowanie aktywów z zysku wzmacnia nie tylko niezależność finansową i gospodarczą firmy, ale również zwiększa jej zdolność kredytową. Przedsiębiorstwo które osiąga wysokie zyski jest postrzegane przez otoczenie jako pewna instytucja, gwarantująca uzyskanie satysfakcjonującego poziomu zwrotu zainwestowanych kapitałów”37. Nie można w tym miejscu zapominać, że zysk zainwestowany w nowe przedsięwzięcie staje się w tym momencie kapitałem, który powoduje wzrost wartości firmy, rolnictwo przez co staje się ona atrakcyjniejszym partnerem dla instytucji rynku finansowego. Autorka w trakcie zbierania materiałów dla przygotowania opracowania kontaktowała się z kilkoma właścicielami małych firm i w zakresie finansowania ich działalności ustaliła, że forma finansowania działalności z zysku jest najchętniej stosowaną formą inwestowania w firmę z różnych względów, zarówno związanych z trudnością w dostępnie do kapitału obcego, jak i ze względu na chęć utrzymania całości spraw firmy pod kontrolą i obawą przed niestabilnym rynkiem usług, na którym działali wybrani przedsiębiorcy. Skalę znaczenia kapitału własnego w stosunku do innych form finansowania inwestycji i bieżącej działalności zobrazowano w darmowych ogłoszeniach.