ogłoszenia białystokBiorąc pod uwagę tendencje rynkowe należy uznać, że branża transportowa

będzie sukcesywnie się rozwijać, zaś rozwój nowoczesnego społeczeństwa opartego

przede wszystkim na usługach spowodować powinno dalsze rozwijanie się rynku usług

transportowych. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwa transportowe obecnie mają

znaczną łatwość w pozyskiwaniu ładunków, co związane jest przede wszystkim z

rozwojem usług sprzedaży w Internecie w przypadku podmiotów świadczących usługi

przewozu drobnicowego – oznacza to, że duże znaczenie i udział w rynku mogą zdobyć

firmy kurierskie. Jednocześnie wraz z globalnym podziałem zadań i pracy znaczenia

nabiera także transport całopojazdowy, przy czym przedsiębiorstwa transportowe

powinny przede wszystkim skupić się na zaspokojeniu potrzeb i preferencji klientów,

które to potrzeby są obecnie coraz bardziej zróżnicowane.

Istotne znaczenie może mieć także rozwój transportu samochodowego pomiędzy

Azją, a Europą, szczególnie na dłuższych dystansach, co związane jest z pozyskiwaniem

towarów z Azji. Tzw. jedwabny szlak ze względu na brak możliwości transportu na tym

szlaku ogłoszenia it przy pomocy kolei, czy też transportu morskiego stanowi ważny element rozwoju

transportu drogowego w ujęciu międzynarodowym5

.